Cookie policy

Korzystanie z plików cookie
W celu możliwie jak największego ułatwienia oraz polepszenia wydajności własnych usług, niniejsza strona używa plików cookie. W związku z tym, podczas odwiedzania strony, wprowadzana jest minimalna ilość informacji do urządzenia Użytkownika, takich jak niewielkie pliki tekstowe o nazwie „cookie”, które są przechowywane w folderze przeglądarki internetowej Użytkownika. Istnieją różnorodne rodzaje plików cookie, lecz zasadniczo ich głównym celem jest zwiększenie wydajności funkcjonowania strony oraz aktywowanie niektórych z jej określonych funkcji.

Pliki cookie są wykorzystywane w celu polepszenia ogólnej nawigacji Użytkownika. W szczególności:

  • UmożliwiajÄ… skutecznÄ… nawigacjÄ™ pomiÄ™dzy jednÄ… a drugÄ… stronÄ… strony internetowej.
  • ZapamiÄ™tujÄ… nazwÄ™ użytkownika i wprowadzone preferencje.
  • PozwalajÄ… one uniknąć kilkukrotnego wprowadzania tych samych informacji (takich jak nazwa użytkownika i hasÅ‚o) podczas odwiedzania strony.
  • DokonujÄ… pomiaru korzystania z usÅ‚ug przez Użytkowników, w celu zoptymalizowania.
  • PrzedstawiajÄ… informacje reklamowe dostosowane w zależnoÅ›ci od zainteresowaÅ„ raz od zachowaÅ„ Użytkownika podczas nawigacji.
  • IstniejÄ… różnorodne rodzaje plików cookie. Poniżej zostaÅ‚y przedstawione typy plików cookie, które mogÄ… być stosowane na stronie, wraz z opisem ich przeznaczenia powiÄ…zanego z.

Pliki cookie techniczne

Niniejszy typ plików cookie jest niezbędny w celu prawidłowego funkcjonowania niektórych obszarów strony. Do plików cookie tej kategorii zaliczane są zarówno cookie stałe jak i cookie sesyjne. W przypadku braku niniejszych plików cookie, strona bądź niektóre z jej części mogłyby nie działać prawidłowo. W związku z tym, są one zawsze wykorzystywane niezależnie od preferencji użytkownika. Pliki cookie należące do tej kategorii są zawsze wysyłane przez naszą domenę.

Pliki cookie analityczne

Pliki cookie tego typu są wykorzystywane w celu zbierania informacji dotyczących korzystania ze strony. Właściciel używa niniejszych informacji do analizy statycznej, w celu polepszenia strony oraz ułatwienia jej wykorzystania, a także do monitorowania jej prawidłowego funkcjonowania. Niniejszy typ plików cookie gromadzi anonimowe informacje dotyczące użytkowników na stronie, sposobu w jaki do niej dotarli oraz przeglądanych przez nich poszczególnych stron. Pliki cookie tego typu są wysyłane przez samą stronę lub przez domeny podmiotów trzecich.

Pliki cookie pochodzące od podmiotów trzecich

Pliki cookie tego typu są wykorzystywane w celu zbierania informacji dotyczących korzystania ze strony internetowej przez osoby odwiedzające, słów kluczowych używanych w celu dotarcia na stronę, odwiedzanych stron internetowych oraz źródeł ruchu, z których pochodzą osoby odwiedzające, dla kampanii marketingowych. korzystania z niniejszych informacji w celu sporządzania raportów oraz polepszania strony. Pliki cookie zbierają informacje w formie anonimowej. Pliki cookie tego typu są wysyłane przez samą stronę lub przez domeny podmiotów trzecich.

Pliki cookie do podmiotów trzecich

Pliki cookie tego typu są wykorzystywane w celu integracji funkcjonalności podmiotów trzecich na stronie (na przykład formularze na komentarze lub ikony serwisów społecznościowych, umożliwiające odwiedzającym udostępnianie zawartości strony). Pliki cookie należące do niniejszej kategorii mogą być wysyłane przez domeny stron partnerskich lub które oferują funkcje obecne na stronie.
Właściciel nie jest zobowiązany do zapytania o zgodę użytkownika odnośnie technicznych plików cookie, w związku z tym, iż są one bezwzględnie konieczne w celu świadczenia usługi.
W odniesieniu do innych typów plików cookie, zgoda może Użytkownika, zgodnie z obowiązującymi przepisami, za pośrednictwem konkretnych konfiguracji przeglądarki oraz programów informatycznych bądź urządzeń zapewniających łatwość i jasność korzystania ze strony Użytkownika. Właściciel przypomina Użytkownikowi o możliwości zmiany preferencji dotyczących plików cookie w dowolnym momencie. Istnieje ponadto możliwość dezaktywowania w dowolnym momencie plików cookie z przeglądarki, lecz niniejsza Użytkownikowi korzystanie z niektórych części strony.

Strony internetowe podmiotów trzecich

Strona zawiera linki do innych stron internetowych, które dysponują własnym oświadczeniem o ochronie prywatności. Niniejsze oświadczenia o ochronie prywatności mogą być odmienne od oświadczenia przedstawionego przez Właściciela, który w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za strony podmiotów trzecich.

W odniesieniu do informacji G.D.P.R. UE 2016/679 i zgodnie z art. 13 dekretu ustawodawczego 196/2003, zgoda na wykorzystanie niniejszych plików cookie jest wyrażona przez zainteresowanego poprzez indywidualne ustawienia, wybrane przez niego w dowolny sposób dla przeglÄ…darki wykorzystywanej do nawigowania po stronie, z zastrzeżeniem prawa użytkownika do zgÅ‚oszenia w dowolnym momencie WÅ‚aÅ›cicielowi wÅ‚asnej woli w odniesieniu do danych zarzÄ…dzanych za poÅ›rednictwem plików cookie, które sama przeglÄ…darka zaakceptowaÅ‚a.