PORDENONE +39 0434 572677 - BOLOGNA +39 051 873587 - PADOVA +39 049 725499 - FERRARA +39 0532 772958 | info@the-ma.it |

Słuchawki i ochronniki słuchu aktywne i pasywne

 

SÅ‚uchawki i ochronniki sÅ‚uchu sÄ… elementem niezbÄ™dnym do ochrony sÅ‚uchu, dziÄ™ki możliwoÅ›ci caÅ‚kowitej bÄ…dź częściowej izolacji dźwiÄ™ków pochodzÄ…cych z zewnÄ…trz.

Izolacja akustyczna jest zapewniana przez produkty tłumiące hałas, specjalnie wybrane w celu zapewnienia ochrony akustycznej: słuchawki i ochronniki wysokiej jakości, regularnie wykorzystywane na strzelnicach.

SÅ‚uchawki sÄ… idealne do ochrony aparatu sÅ‚uchowego, umożliwiajÄ…c jednoczeÅ›nie komunikacjÄ™ na niewielkÄ… odlegÅ‚ość; dziÄ™ki kontrolowanej funkcji tÅ‚umienia pozwalajÄ… one bowiem skupić siÄ™ na celu, umożliwiajÄ…c ciÄ…gÅ‚e odbieranie dźwiÄ™ków pochodzÄ…cych z otaczajÄ…cego Å›rodowiska, bez koniecznoÅ›ci zdejmowania sÅ‚uchawek.

Poprzez podÅ‚Ä…czenie telefonu komórkowego do wyjÅ›cia sÅ‚uchawkowego 3,5 mm, możliwe jest bezpoÅ›rednie odbieranie poÅ‚Ä…czeÅ„, jak również sÅ‚uchanie muzyki w warunkach peÅ‚nego bezpieczeÅ„stwa.

 

Poproś o więcej informacji

 • Provenienza*full name
  0
 • Customer type*
  1
 • E-mail*
  8
 • Phone*full name
  9
 • City*
  10
 • Postal code*full name
  11
 • Message*
  12
 • Privacy*select one or more
  I have read the Privacy Policy
  13
 • Privacy Policy
  I authorize the data processing for commercial communications*
  14
 • Captchacopy the words
  15
 • *
  Yes, I authorize the processing
  No, I don't authotize the processing
  16
 • 17

 

Direct contact