Firma

Nazywam siÄ™ Alessandro Pontillo
i jestem Dyrektorem Naczelnym firmy THE-MA Srl.

THE-MA powstała w roku 1980, oferując swoje usługi na rynku lokalnym, w prowincjach Pordenone i Treviso, jako firma rodzinna, zajmująca się dystrybucją oraz przetwarzaniem jednostronnych i dwustronnych taśm przylepnych

WyodrÄ™bniÅ‚em firmÄ™ w lutym 2005 roku, z zamiarem wypromowania niewielkiej umiejÄ™tnoÅ›ci transformacji, poprzez zainicjowanie stosunków wspóÅ‚pracy z różnymi dostawcami, z których wielu dzisiaj peÅ‚ni funkcjÄ™ naszych kluczowych i rzetelnych partnerów.

W ciÄ…gu tych 11 lat moim zamiarem byÅ‚y intensywne inwestycje w zasoby ludzkie, maszyny oraz nieruchomoÅ›ci, aby móc siÄ™ stać efektywnÄ… firmÄ…, zdolnÄ… do sprostania zawiÅ‚oÅ›ciom prawa rynku.

KorzystajÄ…c ze specjalnie do tego przeznaczonych zasobów ludzkich, w obecnym momencie jestem w trakcie uruchamiania nowych dziaÅ‚aÅ„ dystrybucyjnych, z wykorzystaniem materiaÅ‚ów high-tech w poÅ‚Ä…czeniu z tym, co już jest oferowane, co pozwoli nam na pozytywne zbliżenie siÄ™ również do rynku europejskiego.

Ambicja mojego zespołu popycha nas do ciągłego inwestowania w maszyny i zasoby ludzkie, zgodnie z dokładnie określonymi i ściśle połączonymi strategiami.

Naszym celem jest to, aby wkrótce stać siÄ™ pierwszoplanowÄ… częściÄ… rzeczywistoÅ›ci europejskiej, w wyniku staÅ‚ego i postÄ™pujÄ…cego rozwoju.

Mamy nadzieję, iż osiągniemy to wszystko razem z Państwem.

 

Dyrektor Naczelny
Alessandro Pontillo

 

Pordenone

 

 

Padova

 

Siedziba w Padwie

 

Poproś o więcej informacji

 • Provenienza*full name
  0
 • Customer type*
  1
 • E-mail*
  8
 • Phone*full name
  9
 • City*
  10
 • Postal code*full name
  11
 • Message*
  12
 • Privacy*select one or more
  I have read the Privacy Policy
  13
 • Privacy Policy
  I authorize the data processing for commercial communications*
  14
 • Captchacopy the words
  15
 • *
  Yes, I authorize the processing
  No, I don't authotize the processing
  16
 • 17

 

Direct contact