Materiał dźwiękoszczelny

Zwycięski wybór dla izolacji akustycznej

B-FLEX NR jest materiaÅ‚em polietylenowym o zamkniÄ™tych komórkach rozszerzonych, o zmiennych wymiarach.

Lekki, wytrzymały, bezwonny, wodoodporny, odporny na gnicie i łatwy do cięcia, stanowi bardzo dobrą izolację termiczną i akustyczną, będącą w stanie zatrzymać niespalone pyły.

WŁÓKNO POLIESTROWE jest jednoczeÅ›nie izolatorem cieplnym oraz materiaÅ‚em tÅ‚umiÄ…cym dźwiÄ™ki.Wykonany w 100% z poliestru pochodzÄ…cego gÅ‚ównie z selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, należy do grupy materiaÅ‚ów pochodzÄ…cych z recyklingu, o niskiej zawartoÅ›ci szarej energii.

Podlegający pełnemu recyklingowi, nie zawiera substancji toksycznych, może być poddawany manipulacji oraz stosowany w warunkach pełnego bezpieczeństwa.

WÅ‚aÅ›ciwoÅ›ci techniczne oraz zawartoÅ›ci ekologiczne czyniÄ… wÅ‚ókna poliestrowe produktem idealnym dla wszelkiego rodzaju struktur architektonicznych.UtrzymujÄ…c niezmienione wÅ‚asne cechy mechaniczne oraz izolacji termicznej i akustycznej, niniejszy produkt istotnie zapewnia projektowi niezmiennÄ… wartość w czasie.

PANELE MELAMINOWE piramidalne znakomicie nadają się do środowiskowej korekty akustycznej.

DziÄ™ki swojej bardzo niskiej gÄ™stoÅ›ci (10 kg/m3), pozwalajÄ… na zmianÄ™ czasu pogÅ‚osu oraz na poprawÄ™ absorpcji dźwiÄ™ku w szerszym zakresie czÄ™stotliwoÅ›ci, osiÄ…gajÄ…c nadzwyczajne wartoÅ›ci pochÅ‚aniania dźwiÄ™ku przy Å›rednich i wysokich czÄ™stotliwoÅ›ciach, dziÄ™ki szczególnej formie iglicy piramidalnej , która potraja powierzchniÄ™ pochÅ‚aniania, gwarantujÄ…c czystość i liniowość dźwiÄ™ku.

Produkt ognioodporny doskonaÅ‚ej jakoÅ›ci, certyfikowany w 1 klasie odpornoÅ›ci ogniowej, może być również stosowany w Å›rodowiskach charakteryzujÄ…cych siÄ™ bardzo wysokimi temperaturami (do 150°C).

 

Poproś o więcej informacji

 • Provenienza*full name
  0
 • Customer type*
  1
 • E-mail*
  8
 • Phone*full name
  9
 • City*
  10
 • Postal code*full name
  11
 • Message*
  12
 • Privacy*select one or more
  I have read the Privacy Policy
  13
 • Privacy Policy
  I authorize the data processing for commercial communications*
  14
 • Captchacopy the words
  15
 • *
  Yes, I authorize the processing
  No, I don't authotize the processing
  16
 • 17

 

Direct contact