Plan umiędzynarodowienia

Descrierea proiectulu

Projekt umiędzynarodowienia wywodzi się głównie z wymogu coraz to bardziej odpowiedniego zaspokajania wymagań własnych klientów, wraz z dynamiką rynku i jest ukierunkowany na kraje Europy Wschodniej oraz Austrię. Niniejszy wybór jest uwarunkowany przede wszystkim obecnością w niniejszych krajach przemysłu wytwórczego oraz względną bliskością geograficzno-przestrzenną, konieczną w celu zapewnienia odpowiedniego, posprzedażnego wsparcia technicznego, w przypadku braku oddziału na danym terytorium.

 

Obiective

Celem projektu jest przede wszystkim zastosowanie i dostosowanie obecnego modelu oferty również za granicą, dzięki przegubowemu programowi obejmującemu cztery etapy: analiza rynku odniesienia, rozwój firmy poprzez TEM, tworzenie struktury handlowej za granicą i, wreszcie, (do oceny) rozwój możliwości produkcyjnej za granicą.

 

Rezultate

Plan rozwoju przewiduje stopniowy wzrost obrotu sprzedaży w krajach docelowych i lepsze wsparcie dotyczące aktualnych klientów zagranicznych. Przewidywany wzrost obrotu sprzedaży zagranicznej wynosi 35% w roku 2017 i 37% w roku 2018. Wzrost obrotów mógłby z kolei doprowadzić do poprawy wykorzystania włoskiej zdolności produkcyjnej, a w rezultacie do wzrostu

 

 

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

 
 

Direct contact